ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
สังกัด สพม.
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 6
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่:    ตำบล พนม
   อำเภอ พนมสารคาม   จังหวัด ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์ 24120
โทรศัพท์: 0-3855-1127
โทรสาร: 0-3855-1838
เว็บไซต์: http://www.phanom.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,887 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สุวรรณีย์  มงคล
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางจำลอง ประสารบุญ
 ภาษาต่างประเทศ 
  2. นายณัฐกานต์ แสงอรุณ
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นายธีรวัฒน์ รัตนวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางสาวพัชราภรณ์ จุลมณฑล
 ไม่ระบุ 
  5. นางภาวิณี เลิศสำรวยพันธุ์
 วิทยาศาสตร์ 
  6. นางยุวดี จูงจันทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  7. นางรัตนาภรณ์ ศรีเกษม
 ภาษาต่างประเทศ 
  8. นางรุ้งลาวัลย์ ศรีประเสริฐ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  9. นางสายสวาท ชูจิตร์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  10. นางสายันห์ นาน้ำเชี่ยว
 ภาษาไทย 
  11. นางสุวรรณีย์ มงคล
 เกษตร 
  12. นายโสภณ สุขเสวี
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237457