ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ปราจีนบุรี
โรงเรียนวัดโคกอุดม
สังกัด สพป.
สพท.ปราจีนบุรี เขต 2
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 395 หมู่ 1   ถนน ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา   ตำบล หนองกี่
   อำเภอ กบินทร์บุรี   จังหวัด ปราจีนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์: 0-3720-4052
โทรสาร: -
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 514 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       บุปผาชาติ  แข่วขัน
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2552
  1. นายนพวงษ์ จิราวัสน์
 ไม่ระบุ 
  2. นางบุปผาชาติ แข่งขัน
 ภาษาไทย 
  3. นายมงกุฎ เนาะคำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางสาวละอองดาว พืชเพียร
 อนุบาล 
รุ่นปี 2554
  5. นายนพสิทธิ์ นิยมแสง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
  6. นางเยาวลักษณ์ พาโคกทม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  7. นางสาวอัจฉรา ทรัพย์มั่น
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247864