ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ปราจีนบุรี
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
สังกัด สพม.
สพท.ปราจีนบุรี เขต 7
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 166 หมู่ 6   ถนน สุวรรณศร   ตำบล กบินทร์
   อำเภอ กบินทร์บุรี   จังหวัด ปราจีนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์: 0-3728-1877
โทรสาร: 0-3728-1877
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วีรศักดิ์  งามขำ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นายเกรียงชัย ม่วงคำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางจันทร์จีรา พาดี
 คณิตศาสตร์ 
  3. นายชาตรี บุญชูงาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางเทียมจันทร์ ศรเดชผจญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  5. นางพัชรศรัณย์ ทิพย์เนตร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  6. นายวีรศักดิ์ งามขำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นายสามารถ อ่อนสนิท
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  8. นายกังวาน สิงห์แก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นายนรินทร์ แพนลา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  10. นายบุรรักษ์ ยามน้ำทรัพย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247717