ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สังกัด สพม.
สพท.ศรีสะเกษ เขต 28
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่:    ถนน ปลัดมณฑล   ตำบล เมืองใต้
   อำเภอ เมือง   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์: 0-4561-2868
โทรสาร: 0-4561-2240
เว็บไซต์: http://www.ssk.ac.th/index.php
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 3,631 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ปรีดาวรรณ  สีลวานิช
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางสาวภัทยา นามวงศ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
  2. นางกนกอร รัตนชนากาญจน์
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นายชัยยงค์ จรจันทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นางเทพา สระแก้ว
 คณิตศาสตร์ 
  5. นางปรีดาวรรณ สีลวานิช
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางสาวปิยลดา มีเกษ
 ภาษาต่างประเทศ 
  7. นายมงคล สุมพล
 ศิลปะ 
  8. นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล
 ศิลปะ 
  9. นางลำใย ศรีบุญชู
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2555
  10. นายพิชัย หาวิชิต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301940