ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ศรีสะเกษ
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม บทความ
สังกัด อบจ.
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 1   ตำบล โนนปูน
   อำเภอ ไพรบึง   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33180
โทรศัพท์: 08-6468-2358
โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://202.143.164.22/npws/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 276 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       นารีรัตน์  ประทีปทอง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายถาวรณ์ วังสำเภา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นางสาวนารีรัตน์ ประทีปทอง บทความ
 ภาษาต่างประเทศ 
  3. นายสุพจน์ ดำริห์ บทความ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
  4. นางกนิษฐา วังสำเภา
 ภาษาต่างประเทศ 
  5. นางอินทร์ทวา ทรัพย์อุ่น
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2550
  6. นางนิตยา อุปชีวะ
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2551
  7. นายอำนวย เฉลิม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
  8. นายวัชรินทร์ ผมพันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237421