ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
สังกัด สพป.
สพท.ศรีสะเกษ เขต 2
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 127 หมู่ 6   ตำบล รังแร้ง
   อำเภอ อุทุมพรพิสัย   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33120
โทรศัพท์: 0-4581-8112
โทรสาร: -
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 347 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       พัลลภ  กาญจนพงศ์กิจ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นายธัญสนิตย์ มั่นพรเศรษฐ์
 ประจำชั้น 
  2. นายนเรศ รัชกุล
 ประจำชั้น 
  3. นางนิภาพร ศิลาโชติ
 ประจำชั้น 
  4. นายปัญญา บุญหล้าพวงแก้ว
 ประจำชั้น 
  5. นายพัลลภ กาญจนพงศ์กิจ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางพิสมัย ผาคำ
 ภาษาไทย 
  7. นางเพ็ญศรี บุญหล้าพวงแก้ว
 ประจำชั้น 
  8. นายสวัสดิ์ บุญรอง
 ไม่ระบุ 
  9. นายสวัสดิ์ อนุพันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
  10. นางสุวรรณภา มาโยธา
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2555
  11. นายวีรพงษ์ พลที
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237443