ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ศรีสะเกษ
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
สังกัด สพม.
สพท.ศรีสะเกษ เขต 28
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 12   ตำบล สะเดาใหญ่
   อำเภอ ขุขันธ์   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       เทวิน  ชินบุตร
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นายคมสันต์ พึ่งภพ
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นางจินตนา ปราบเสียง
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  4. นายเทวิน ชินบุตร
 ไม่ระบุ 
  5. นายปัณสิภัค ดวงสินทร์
 คณิตศาสตร์ 
  6. นางสาวเปรมยุดา สุวะพัฒน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  7. นางสาวพิมพ์ญาดา คำโท
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นายมังกร จันทลา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  9. นายสมมาศ นวนแสง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  10. นายสุทัศ สุขกมล
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2555
  11. นายบรรพต ยาวะโณภาร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302143