ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ศรีสะเกษ
โรงเรียนขุขันธ์
สังกัด สพม.
สพท.ศรีสะเกษ เขต 28
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 60 หมู่ 3   ถนน เจริญราษฎร์สมบัติ   ตำบล ห้วยเหนือ
   อำเภอ ขุขันธ์   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์: 0-4567-1249
โทรสาร: 0-4567-1479
เว็บไซต์: http://www.khukhan.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 3,485 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       มนต์ทิพย์  คันศร
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นายโสภณ งามสวย
 ศิลปะ 
รุ่นปี 2554
  2. นางสาวนงลักษณ์ จิตรภักดี
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นายบุญช่วย จันทร์ศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นายบุญเย็น สารชาติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายปิยะพงษ์ ป้องกัน
 คณิตศาสตร์ 
  6. นางมนต์ทิพย์ คันศร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
  7. นายพีรกานต์ หมวดแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302154