ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ศรีสะเกษ
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.ศรีสะเกษ เขต 28
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 53 หมู่ 1   ถนน ศรีสะเกษ-สุรินทร์   ตำบล ห้วยทับทัน
   อำเภอ ห้วยทับทัน   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33210
โทรศัพท์: 0-4569-9052
โทรสาร: 0-4569-9080
เว็บไซต์: http://www.hwk.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,544 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       อารีญา  ศิลาชัย
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นายกชกร พลเยี่ยม
 ภาษาไทย 
  2. นางนวลละออง ทัดไทย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3. นางนีรนุจ บริสัย
 ภาษาไทย 
  4. นางสาวประยงค์ ใจสว่าง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  5. นายภูริภัทร มุมประดับ
 คณิตศาสตร์ 
  6. นางสาวยอดกัลยาณี ลับแล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นางวาสนา สิงโต
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นายสมหมาย เวียงสิมา
 ศิลปะ 
รุ่นปี 2554
  9. นายณรงค์ สุริโย
 ไม่ระบุ 
  10. ว่าที่ ร.ต.บดินทร์ วงศ์เลิศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  11. นายบุญนิสา ผักไหม
 ภาษาต่างประเทศ 
  12. นายพยุงศักดิ์ บูรณะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  13. นางสาวอารีญา ศิลาชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237458