ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ศรีสะเกษ
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.ศรีสะเกษ เขต 28
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 274 หมู่ 2   ตำบล เสาธงชัย
   อำเภอ กันทรลักษ์   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33110
โทรศัพท์: 0-4592-4839, 08-9581-5022
โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://202.143.164.24/poomsarol
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 569 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วิชัย  ทองมาก
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางจิตติมา ใจเครือ
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นางรุ่งนภา แก้วคำชาติ
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางวรินรัตน์ รูปคม
 ภาษาไทย 
  4. นายวิชัย ทองมาก
 ไม่ระบุ 
  5. นางสาวสันธิฌา สายจันทร์
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2553
  6. นางสาวนิออนด์ ศิรินัย
 วิทยาศาสตร์ 
  7. นางสาวลำเพา ลาพันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางสาวสิรินุช สมปอง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  9. นางสาวอัญชลี ศรีสูงเนิน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2555
  10. นายสุรัตน์ วิเศษหมื่น
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302498