ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
สังกัด สพม.
สพท.อุดรธานี เขต 20
เข้าปี 2555
 
ที่อยู่: เลขที่ 88 หมู่ 13   ถนน วังสามหมอ-วาริชภูมิ   ตำบล วังสามหมอ
   อำเภอ วังสามหมอ   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์: 0-4238-7593
โทรสาร: 0-4238-7593
เว็บไซต์: http://www.thai-school.net/sammo/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,254 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางสาวทัศนีย์ สมณะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางพรเพ็ญ บุตรแสน
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางลำใย แก้ววิเชียร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  4. นางสาวสริตา ทองภูธรณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนากร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นายเสถียร ใสศรัทธา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2555
  7. นายไกรกฤษณ์ ดุสิต
 ศิลปะ 
  8. นางธัญญานี กียะกูล
 ภาษาไทย 
  9. นายสุนทร ปัญจิต
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16238602