ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
สังกัด สพม.
สพท.อุดรธานี เขต 20
เข้าปี 2555
 
ที่อยู่: เลขที่ 93 หมู่ 8 บ้านศรีวิไล   ตำบล สามัคคี
   อำเภอ น้ำโสม   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41210
โทรศัพท์: 0-4228-8056
โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://www.samakkeepit.com
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 230 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       รชานันท์  บุตรวิเศษ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นายคมสันต์ เอ็นคะวัน
 คณิตศาสตร์ 
  2. นางสาวจรัส ง้วนพันธุ์
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางสาวธิชานันท์ บุตรวิเศษ
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2553
  4. นายฆีศักดิ์ เชื้อจารย์ชิน
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  5. นางเบญจพร นาคจันทร์
 ภาษาต่างประเทศ 
  6. นางสาวสุรัส ง้วนพันธุ์
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16238613