ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.อุดรธานี เขต 20
เข้าปี 2555
 
ที่อยู่: เลขที่ 193 หมู่ 2   ถนน อุดร-สกลนคร   ตำบล หนองนาดำ
   อำเภอ เมือง   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์: 0-4229-0300
โทรสาร: 0-4229-0300
เว็บไซต์: http://www.tadpontong.th.gs/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางจารุวรรณ บุญก้านตรง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นายจำนงค์ จารุพงษ์ทวิช
 ไม่ระบุ 
  3. นายฉัตรวิมล หมื่นกุล
 ไม่ระบุ 
  4. นางสาวนาที เพียอินทร์
 ไม่ระบุ 
  5. นายประดับศิลป์ คำดีบุญ
 ไม่ระบุ 
  6. นายพนม วัจนสุนทร
 ไม่ระบุ 
  7. นายวันชัย สุ่มมาตย์
 ไม่ระบุ 
  8. นายอุทัย บุพิ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2552
  9. นางรุ่งรัศมี เทกมล
 ไม่ระบุ 
  10. นายสมเกียรติ ไสยเลิศ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  11. นางสาวสกาวรัตน์ ใจบุญ
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16234883