ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
สังกัด สพม.
สพท.อุดรธานี เขต 20
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 58 หมู่ 8   ถนน สหมิตรประชา   ตำบล ห้วยเกิ้ง
   อำเภอ กุมภวาปี   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41110
โทรศัพท์: 0-4239-8578, 0-4239-8388, 0-4239-8221
โทรสาร: 0-4239-9258
เว็บไซต์: http://www.geocities.com/dawongsri/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2552
  1. นายเกียรติชัย สินธววิบูลย์
 ไม่ระบุ 
  2. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมา
 ไม่ระบุ 
  3. นางนิภาพร หลักคำ
 ไม่ระบุ 
  4. นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์
 ไม่ระบุ 
  5. นางเพลินพิศ วิเศษศิริ
 ไม่ระบุ 
  6. นายสกลรัตน์ ศิริกุล
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  7. นางฉันทนา ธรรมศิริ
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางพิทยารัตน์ ยุทธศาสตร์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16238657