ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์
สังกัด สพม.
สพท.อุดรธานี เขต 20
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 203 หมู่ 11   ถนน โนนสะอาด-ศรีธาตุ   ตำบล ท่าลี
   อำเภอ กุมภวาปี   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41110
โทรศัพท์: 0-4213-5244
โทรสาร: 0-4213-5244
เว็บไซต์: http://sioschool.tripod.com/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ภูดิศ  จันทะวงศ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นางพนิดา อินทะสีดา
 ภาษาไทย 
  2. นายพรต ภูแย้มไสย
 ไม่ระบุ 
  3. นางพวงพยอม บุญพิคำ
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นายภูดิศ จันทะวงศ์
 ไม่ระบุ 
  5. นางสาววัชรี วันธงชัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นายสถิตย์พงษ์ บุญพิคำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
  7. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญชัย กุมสิงหา
 ภาษาต่างประเทศ 
  8. นายสำเริง อินทิจักร์
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16238610