ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
สังกัด สพป.
สพท.อุดรธานี เขต 4
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 3   ตำบล โสมเยี่ยม
   อำเภอ น้ำโสม   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41210
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       นฤมล  พรหมทา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร
 ไม่ระบุ 
  2. นายไกรษร พรมทอง
 ไม่ระบุ 
  3. นายจำนงค์ สมสนุก
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นางธัญวรัตม์ อเวรา
 ไม่ระบุ 
  5. นางนฤมล พรหมทา
 ไม่ระบุ 
  6. นางสาวนลินกานต์ ผ่องใสศรี
 ไม่ระบุ 
  7. นางบานเย็น ทองสมุทร
 ไม่ระบุ 
  8. นายประสาน พรหมทา
 ไม่ระบุ 
  9. นางปัณฑารีย์ ศรีสุนทร
 ไม่ระบุ 
  10. นางสาวพัชญาภรณ์ นิติโยธิน
 ไม่ระบุ 
  11. นางพัชนีย์ สุทธิ
 ไม่ระบุ 
  12. นางสาววัชราภรณ์ หนูหล่า
 ไม่ระบุ 
  13. นางวินัย มะเสนา
 วิทยาศาสตร์ 
  14. นายศุภชัย อเวรา
 ไม่ระบุ 
  15. นางสาวสายรุ้ง พงษ์ไทย
 ไม่ระบุ 
  16. นายสุรพิศ ทันตาหะ
 ไม่ระบุ 
  17. นางอัจฉรา วรรณขันธ์
 ไม่ระบุ 
  18. นายอุทิศ ทิณพัฒน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  19. นายอุทิศ เนาวราช
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16238646