ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.อุดรธานี เขต 20
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 3 หมู่ 1   ตำบล นายูง
   อำเภอ นายูง   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41380
โทรศัพท์: 0-4225-7105
โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://www.ytp.ob.tc/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ศิริพร  เวียงสิมมา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นางสาวเกศศินี พนมสี
 ไม่ระบุ 
  2. นางจีรภรณ์ โคตรสงคราม
 ไม่ระบุ 
  3. นายเจริญชัย อุ่นเขียว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นางณัฐการ โครตลาคำ
 ไม่ระบุ 
  5. นางสาวดอกซ้อน สุพรมอิน
 ไม่ระบุ 
  6. นายทัศนีย์วรรณ สามารถ
 ไม่ระบุ 
  7. นางทิพากร พิเคราะห์แนะ
 คณิตศาสตร์ 
  8. นายธวัชชัย สุริยะจันทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นายธันวา วงษ์อุบล
 ไม่ระบุ 
  10. นายธีรยุทธ เคนคม
 ไม่ระบุ 
  11. นางสาวนภาภรณ์ บัวขัน
 ไม่ระบุ 
  12. นางสาวนิพร ธาตุแสง
 ไม่ระบุ 
  13. นางสาวนุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์
 ไม่ระบุ 
  14. นายประหยัด คุ้มบาง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  15. นางสาวพะเยาว์ ทองสา
 ไม่ระบุ 
  16. นายเพ็ชร โสภารักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
  17. นายมนตรี สามารถ
 ไม่ระบุ 
  18. นางมาริสา ศรีหาญ
 ไม่ระบุ 
  19. นางสาววชิราภรณ์ สาระขันธ์
 ไม่ระบุ 
  20. นายวัชชิรชาติ ราชภักดี
 ไม่ระบุ 
  21. นางสาววารินทร์ ธาตุมี
 ไม่ระบุ 
  22. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาท
 ไม่ระบุ 
  23. นายศานติ์ แสงโพธิ์
 ไม่ระบุ 
  24. นางสาวศิรยากร ประสานศักดิ์
 ไม่ระบุ 
  25. นางศิริพร เวียงสิมมา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  26. ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล
 ไม่ระบุ 
  27. นางสุภาพร ภูห้องเพชร
 ไม่ระบุ 
  28. นายอาทิตย์ ศิริ
 ไม่ระบุ 
  29. สิบเอกอุทัย ภักดีประยูรวงศ์
 ไม่ระบุ 
  30. นางเอื้อการย์ ธนะสูตร
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16238611