ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > อุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
สังกัด สพป.
สพท.อุดรธานี เขต 3
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 16   ตำบล บ้านดุง
   อำเภอ บ้านดุง   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41190
โทรศัพท์: 0-4222-0131
โทรสาร: -
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 295 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นางกาญจนารมย์ ธาตุวิสัย
 อนุบาล 
  2. นายกิติพงษ์ ไชยขันธ์
 ไม่ระบุ 
  3. นายคำเต็ม กอกษัตริย์
 ไม่ระบุ 
  4. นายธวัช บัวศรี
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นางประคอง สุวรรณชาตรี
 ไม่ระบุ 
  6. นายประเสริฐ สุวรรณไตร
 ไม่ระบุ 
  7. นางสาวพรรณวิภา ทองศรี
 ไม่ระบุ 
  8. นางเยาวลักษณ์ ตาสี
 ไม่ระบุ 
  9. นางรัชนี ขันน้อย
 ไม่ระบุ 
  10. นางรัชนีกร สูงห้างหว้า
 ไม่ระบุ 
  11. นางลักขณา ไชยขันธ์
 ไม่ระบุ 
  12. นายสมโรจน์ วงษ์ชมพู
 ไม่ระบุ 
  13. นายอาณัฐพล ภูมีแกดำ
 ประจำชั้น 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16238542