ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > มหาสารคาม
โรงเรียนวาปีปทุม
สังกัด สพม.
สพท.มหาสารคาม เขต 26
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 103 หมู่ 25   ถนน วาปี-มหาสารคาม   ตำบล หนองแสง
   อำเภอ วาปีปทุม   จังหวัด มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์ 44120
โทรศัพท์: 0-4379-9373
โทรสาร: 0-4379-9372
เว็บไซต์: http://www.wpt.ac.th/nuke/index.php
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ฉวีวรรณ  แสนรักษ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นายดำรงค์ จอมศรีกระออม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  2. นายอุทัย สิทธิเขต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
  3. นางจารุภา มาธุเสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางฉวีวรรณ แสนรักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางสาวสมจิตร สุทธินันท์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  7. นายสุริยะ ยืนสุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นายอำนวย วรไวย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237536