ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > มหาสารคาม
โรงเรียนกันทรวิชัย
สังกัด สพม.
สพท.มหาสารคาม เขต 26
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 317 หมู่ 4   ถนน ถีนานนท์   ตำบล โคกพระ
   อำเภอ กันทรวิชัย   จังหวัด มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์: 0-4378-9036
โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/kantara/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       บุญชู  พรนิคม
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นายจำรัส หรรษาวงศ์
 ไม่ระบุ 
  2. นางนิตยา เจริญอาจ
 ไม่ระบุ 
  3. นางสาวนิรมล แก้วผล
 ไม่ระบุ 
  4. นายนิรันติสุข ภูนาฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
  5. นายบุญชู พรนิคม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นายสุนทร วัฒนบุตร
 ไม่ระบุ 
  7. นายอวิรุทธ์ อวิรุทธไพบูลย์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  8. นางสาวพูนสุข เนื่องโคตะ
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237394