ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง บทความ
สังกัด สพม.
สพท.ลำพูน เขต 35
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 335 หมู่ 1   ถนน ลำพูน-ลี้   ตำบล บ้านโฮ่ง
   อำเภอ บ้านโฮ่ง   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51130
โทรศัพท์: 0-5359-1335, 0-5355-0518
โทรสาร: 0-5359-1338 ต่อ 105
เว็บไซต์: http://www.tkb.ac.th
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,503 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       กรรณานุช  มูลคำ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางกรรณานุช มูลคำ บทความ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  2. นางฉวรัตน์ นิลภูมิ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางทิวาพร ทาเศษ
 ภาษาต่างประเทศ 
  4. นางอำไพ เหล่าวีระชัย บทความ
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2548
  5. นายบันดาล ดวงบุรงค์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นายพรหม ทัฬหนิรันดร์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  7. นางพิชยา ชูมก
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางเสาวนีย์ ทูลสกุล
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2551
  9. นางสาวนัยนา หมื่อจำปา
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301137