ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.ลำพูน เขต 35
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 293 หมู่ 3   ถนน เชียงใหม่-ลำปาง   ตำบล ทาสบเส้า
   อำเภอ แม่ทา   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51140
โทรศัพท์: 0-5397-6296
โทรสาร: 0-5397-6701
เว็บไซต์: http://www.mtschool.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 496 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       เครือวัลย์  อินทะแจ้
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. กมลทิพย์ สายสุวรรณ
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นางจารุพร หมื่นศรี
 ภาษาไทย 
  3. นางปาริดา ภูครองแถว
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสัก
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2551
  5. นางเครือวัลย์ อินทะแจ้
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  6. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
  7. นางรนิดา ดำรงธรรม
 ไม่ระบุ 
  8. นางลดาวัลย์ สุดยินดี
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301885