ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนบ้านปวง
สังกัด สพป.
สพท.ลำพูน เขต 2
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 4 หมู่ 7   ตำบล บ้านปวง
   อำเภอ ทุ่งหัวช้าง   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51160
โทรศัพท์: 0-5359-6018, 0-5359-6258
โทรสาร: 0-5359-6258
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ป.1-ม.3
จำนวนนักเรียน: 155 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สนิท  สงคุ้ม
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางพิมพา มีสอน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นายสมจิต เรือนอินทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2548
  3. นางเยาวลักษณ์ ชมสวน
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2554
  4. ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ การะเกตุ
 ไม่ระบุ 
  5. นางไพรวัลย์ ณ ลำพูน
 ไม่ระบุ 
  6. นางสาวรัตนา นราวัฒน์
 ไม่ระบุ 
  7. นายวิษุวัต ดวงจินา
 ไม่ระบุ 
  8. นายสนิท สงคุ้ม
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301209