ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
สังกัด สพม.
สพท.ลำพูน เขต 35
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 100 หมู่ 19   ตำบล บ้านธิ
   อำเภอ บ้านธิ   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51180
โทรศัพท์: 0-5350-1667
โทรสาร: 0-5350-1960
เว็บไซต์: http://www.patarn.org/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 458 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สมเจตน์  เจตนสุนทรเวทิน
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางบัวผาย ทาเกิด
 คณิตศาสตร์ 
  2. นางมาลี ขอบปี
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2548
  3. นายนิรันดร์ ศิริทองคำ
 ภาษาไทย 
  4. นางโมฬี อภิวงค์งาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นางสุนีย์ ศิริทองคำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2550
  7. นางสาววรางค์สิริ ทองไชย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2554
  8. นางถิรวรรณ์ ใจบุญนอก
 คณิตศาสตร์ 
  9. นางสาวนาถปรียา เหรียญทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  10. นางภริตพร อุปนันต์
 ไม่ระบุ 
  11. นายวิรุฬห์ ทินะ
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302289