ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
สังกัด สพม.
สพท.ลำพูน เขต 35
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 450 หมู่ 4   ตำบล ลี้
   อำเภอ ลี้   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์: 0-5397-9822-3
โทรสาร: 0-5357-0279
เว็บไซต์: http://www.wjd.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,564 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วิวัฒฑ์  สุคัมภีร์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางประคอง แสนนรินทร์
 ภาษาต่างประเทศ 
  2. นายประยูร วงศ์ชัย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นายศราวุธ เขื่อนคำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2548
  5. นางญาณี โชคไพบูลย์
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
  6. นางศรีสมบูรณ์ สิงหนาท
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2550
  7. นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย
 ไม่ระบุ 
  8. นางศศิธร อินต๊ะจันทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นายอนุรักษ์ สุขใจ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301509