ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
สังกัด สพป.
สพท.ลำพูน เขต 1
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 211 หมู่ 1   ถนน สายแม่อาว-ทุ่งหัวช้าง   ตำบล ทาแม่ลอบ
   อำเภอ แม่ทา   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51170
โทรศัพท์: 0-5351-0019
โทรสาร: 0-5351-8081
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       มาลี  ยะยอง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นายนิรันดร หมื่นสุข
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
  2. นางนภัสกมล นามจันทร์
  
  3. นางสาวผกาพรรณ จุ้มฝน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นางมาลี ยะยอง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  5. นายปรีชา ณ น่าน
 ไม่ระบุ 
  6. นางสาวพชรมณฑ์ ตาแก้ว
 ไม่ระบุ 
  7. นางสาวมัณฑนา อภิวงศ์งาม
 ไม่ระบุ 
  8. นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน
 ไม่ระบุ 
  9. นายศุภวัฒน์ สมบัติไทย
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302341