ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
สังกัด สพป.
สพท.ลำพูน เขต 2
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 396 หมู่ 1   ถนน พหลโยธิน   ตำบล ป่าไผ่
   อำเภอ ลี้   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์: 0-5353-6237
โทรสาร: 0-5353-6237
เว็บไซต์: http://papaischool.com/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 434 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       จรรยา  ยะบุญธง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางสาวจรรยา ยะบุญธง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  2. นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน
 คณิตศาสตร์ 
  3. นางสุรีย์ อุตสม
 ภาษาต่างประเทศ 
  4. นางแอ้ว เชียงแขก
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2551
  5. นายธรรมม์รัตน์ พรหมพิงค์
 ไม่ระบุ 
  6. นายสถาวร มีสอน
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  7. นางนภาพร จักรมณี
 ไม่ระบุ 
  8. นายอดุลย์ สิงห์คำ
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301690