ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนบ้านห้วยไซ
สังกัด สพป.
สพท.ลำพูน เขต 1
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 310 หมู่ 8   ตำบล ห้วยยาบ
   อำเภอ บ้านธิ   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51180
โทรศัพท์: 0-5398-4529
โทรสาร: 0-5398-8461
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/huaychi/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 226 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       จิรภัทร  ยะจา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางสาวบุญยม ชมภูคำ
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นางสายทอง กับเป็ง
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางอัมพัน คำก้อน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2550
  4. นางจิรภัทร ยะจา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2551
  5. นายบุญยืน สมร
 ไม่ระบุ 
  6. นางอัจฉรา ทัศนพยัคฆ์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301873