ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ลำพูน
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.ลำพูน เขต 35
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 199 หมู่ 1   ตำบล น้ำดิบ
   อำเภอ ป่าซาง   จังหวัด ลำพูน   รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์: 0-5350-8546-7
โทรสาร: 0-5350-8785
เว็บไซต์: http://www.ndk.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 640 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ดาวรุ่ง  อินทนนท์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางดาวรุ่ง อินทนนท์
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นางพัชราภรณ์ มูลละ
 ภาษาไทย 
  3. นายสมคิด ไพรบูรณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2550
  4. นายณัฐพงษ์ ตันมิ่ง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5. นางสาวโปรยทอง แซ่แต้
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  7. นางกาญจนา พิชยศ
  
  8. นางจันทร์แก้ว จิลยะกุล
  
  9. นางเฉิดฉิน หมื่นอภัย
 ไม่ระบุ 
  10. นายณัฐพงษ์ พงษ์โพธิพิทักษ์
  
  11. นางดวงพร แก้วสุข
  
  12. นางนิภา เตชาวงศ์
  
  13. นายประพันธ์ วินันท์
  
  14. นางพัชราภรณ์ มูลละ
  
  15. นางยุพินธ์ บุญเทพ
  
  16. นายสมยศ วงศ์คำมูล
  
  17. นางเสาวลักษณ์ เสนยอง
  
รุ่นปี 2555
  18. นายภูมิพัฒน์ เล็กกันทา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  19. นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302360