ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > แพร่
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
สังกัด สพม.
สพท.แพร่ เขต 37
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 505 หมู่ 7   ตำบล เด่นชัย
   อำเภอ เด่นชัย   จังหวัด แพร่   รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์: 0-5461-3377, 0-5461-3294
โทรสาร: 0-5461-3294
เว็บไซต์: http://www.wkudenchai.com/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วัชรินทร์  เจริญคำ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางสาวจิราพันธ์ รุจิระพงค์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
  2. นางสาวดรินญา ขยายเสียง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. นางทิวา ทิพยวงศ์
 คณิตศาสตร์ 
  4. นายประจักษ์ วานเวียง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายพิภพ จันทร์คำ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  6. นายสุวรรณ ถือแก้ว
 คณิตศาสตร์ 
  7. นางอุษณีย์ จารนัย
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247804