ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > แพร่
โรงเรียนลองวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.แพร่ เขต 37
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 167 หมู่ 6   ถนน แพร่-ลอง   ตำบล ห้วยอ้อ
   อำเภอ ลอง   จังหวัด แพร่   รหัสไปรษณีย์ 54120
โทรศัพท์: 0-5458-1439
โทรสาร: 0-5458-3003
เว็บไซต์: http://www.longwit.th.gs
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,321 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาอย่างเป็นระบบ ทุกระดับทุกห้องได้เรียนอย่างน้อย 16 คาบต่อปี เป็นหรือกำลังผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ธนกฤต  รัตนวิมลชัย
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นายจีราวุฒิ บุญสูง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางชื่นชม หาญณรงค์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3. นางทองวรรณ แห่งพิษ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  4. นายธนกฤต รัตนวิมลชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายมนตรี เปียงงาม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นายส่ง ค้าไม้
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  7. นายสายชล ผาทอง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2551
  8. นางสาวนงลักษณ์ งามเขียว
 ไม่ระบุ 
  9. นายอภิวัฒน์ วรรณสุวงศ์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247805