ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > แพร่
โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
สังกัด สพป.
สพท.แพร่ เขต 1
เข้าปี 2551
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 1   ตำบล แม่ทราย
   อำเภอ ร้องกวาง   จังหวัด แพร่   รหัสไปรษณีย์ 54140
โทรศัพท์: 0-5459-6597, 0-5465-4064
โทรสาร: 0-5465-4064
เว็บไซต์: http://maesai.phrae1.go.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       พันทิวา  มีปัญญา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางกมลพร ปรัญญาโณทัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นางดารุณี สุธาวา
 ไม่ระบุ 
  3. นายทวีศักดิ์ วุตถุเจริญ
 คณิตศาสตร์ 
  4. นางปราณี วีระชาติ
 คณิตศาสตร์ 
  5. นางสาวพันทิวา มีปัญญา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางภัคจิรา ตันมา
 ภาษาไทย 
  7. นางภัทราพรรณ เกียรติสิริรักษ์
 ภาษาไทย 
  8. นายมังกร วันละ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  9. นางสาววิชชุลดา กรุงศรี
 ไม่ระบุ 
  10. นายวิเชียร กรุงศรี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  11. นางสายสวาท คำตัน
 ไม่ระบุ 
  12. นางสุทิพย์ มงคล
 ภาษาต่างประเทศ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247772