ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > สุพรรณบุรี
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
สังกัด สพม.
สพท.สุพรรณบุรี เขต 9
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 1 หมู่ 5   ตำบล วังหว้า
   อำเภอ ศรีประจันต์   จังหวัด สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์ 72140
โทรศัพท์: 0-3559-1771
โทรสาร: 0-3545-5343
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สมรัก  พานิชวงษ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นางเบญจมาศ บุญศรีวงษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นางสาวพนิดา ปรีชานุกูลพานิช
 คณิตศาสตร์ 
  3. นางสาวมลิชา สุขรักษ์
 ไม่ระบุ 
  4. นางสาวรพีพรรณ จำปาสัก
 ภาษาไทย 
  5. นางสมรัก พานิชวงษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นายสันติ สวยรูป
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นางสาวสุนทรี ซ่อนกลิ่น
 ภาษาต่างประเทศ 
  8. นางสุนันทา ท่าลาด
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247968