ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ตรัง
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
สังกัด สพม.
สพท.ตรัง เขต 13
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 92 หมู่ 1   ตำบล ทุ่งยาว
   อำเภอ ปะเหลียน   จังหวัด ตรัง   รหัสไปรษณีย์ 92180
โทรศัพท์: 0-7528-9423
โทรสาร: 0-7528-8257
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 746 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       กรรณิการ์  นกเส้ง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางกรรณิการ์ นกเส้ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางสาวเกษร ยกทิว
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางยศวดี สันตรัตติ
 ศิลปะ 
  4. นางสายไหม หว่างสกุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5. นางสุภา จั่นแก้ว
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2551
  6. นายประเวศ อนันตวรพจน์
 ไม่ระบุ 
  7. นางพรพนา สมัยรัฐ
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นายพิไชย ชั่งคิด
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247832