ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ยะลา
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.ยะลา เขต 15
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 213 หมู่ 2   ถนน สุขยางค์   ตำบล บันนังสตา
   อำเภอ บันนังสตา   จังหวัด ยะลา   รหัสไปรษณีย์ 95130
โทรศัพท์: 0-7328-9449
โทรสาร: 0-7328-9449
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/bannangsata/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 120 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาอย่างเป็นระบบ ทุกระดับทุกห้องได้เรียนอย่างน้อย 16 คาบต่อปี เป็นหรือกำลังผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       พาตีเม๊าะ  บาฮะคีรี
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2552
  1. นางสาวซากีเราะห์ มะแตหะ
 อิสลามศึกษา 
  2. นางปรีชัย โล่ห์ชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางพาตีเม๊าะ บาฮะคีรี
 ภาษาต่างประเทศ 
  4. นางรสนา โล่ห์ชัย
 ไม่ระบุ 
  5. นางรอสน๊ะ แปเฮาะฮีเล
 ภาษาต่างประเทศ 
  6. นางสาวสุนิษา นิติภัทธ์
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2553
  7. นายสิทธิชัย เลนุกูล
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  8. นายผไทศักดิ์ เง่าธรรมสาร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นายอุทัย พรหมทอง
 ภาษาต่างประเทศ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237467