ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ยะลา
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
สังกัด สช.
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 63 หมู่ 3   ตำบล บาโงยซิแน
   อำเภอ ยะหา   จังหวัด ยะลา   รหัสไปรษณีย์ 95120
โทรศัพท์: 0-7325-0162
โทรสาร: 0-7325-0162
เว็บไซต์: http://www.suksawadwitaya.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       บีย๊ะ  ยูโซะ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นางสาวไซหม๊ะ มะหลี
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นางสาวนูรีซัน มูนะ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3. นางสาวบีย๊ะ ยูโซะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางสารีบะ หิเล
 ภาษาต่างประเทศ 
  5. นางสุวารี ขำนุรักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
  6. นางสุไฮลี เล็มมณี
 ภาษาต่างประเทศ 
  7. นางอภิญญา เจ๊ะยอ
 ภาษาต่างประเทศ 
  8. นายฮารน ละแมหะมะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
  9. นางสาวนอฮายาตี อีแตมานิ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  10. นางสาวนูรฮายาดี ยูโซะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  11. นางสาวอัซมาอ์ แวสามะ
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237466