ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ยะลา
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
สังกัด สพป.
สพท.ยะลา เขต 2
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 315 หมู่ 3   ตำบล กาบัง
   อำเภอ กาบัง   จังหวัด ยะลา   รหัสไปรษณีย์ 95120
โทรศัพท์: 0-7326-4319
โทรสาร: 0-7326-4319
เว็บไซต์: http://www.lubokschool.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       มะแอ  เจ๊ะอาแซ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นางเจะรอเมาะ ละมุล
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นายซุลกีพลี มุสอดี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางสาวตอเหเราะ ดอละ
 ภาษาไทย 
  4. นายมะสุกรี ลีปะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายมะแอ เจ๊ะอาแซ
 ไม่ระบุ 
  6. นายมาหะมะ นาเขือแน
 ไม่ระบุ 
  7. นางสาวอรพิน ฝั้นขุ่น
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  8. นายอับดุลตาเละ ปายา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
  9. นายมะแจ เจ๊ะอาแซ
 ไม่ระบุ 
  10. นายอับดุลตอเล็บ วาเงาะ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  11. นายอิสมาแอ เจ๊ะมานะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237390