ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ยะลา
โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"
สังกัด สพม.
สพท.ยะลา เขต 15
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 19   ถนน รวมวิทย์   ตำบล เบตง
   อำเภอ เบตง   จังหวัด ยะลา   รหัสไปรษณีย์ 95110
โทรศัพท์: 0-7323-0449 ต่อ 314
โทรสาร: 0-7323-1381
เว็บไซต์: http://www.wirarat.ac.th
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,610 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาตามความพร้อม/ สนใจของครูที่เข้าร่วมอบรม โดยใช้กิจกรรมทั้งคาบเรียน ยังไม่ได้วางแผนสำหรับทุกระดับชั้น
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ธัญญรัตน์  ศิวัฒน์กิตติสุข
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางมุนีรัตน์ อาแซดอยิ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2548
  2. นายชัยพงศ์ รักษาวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2550
  3. นายก่อวงศ์ วิจิตรพันธุ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2553
  4. นายวิโรจน์ คำนึงคุณากร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  5. นายพิบูลย์ ชีพเจริญรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16234784