ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > บึงกาฬ
โรงเรียนเซกา
สังกัด สพม.
สพท.บึงกาฬ เขต 21
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 205 หมู่ 7   ถนน โพธิ์ศรี   ตำบล เซกา
   อำเภอ เซกา   จังหวัด บึงกาฬ   รหัสไปรษณีย์ 43150
โทรศัพท์: 0-4248-9156
โทรสาร: 0-4248-9456
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/seka/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,686 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ธรรมรักษ์  พวงมาลัย
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางสุนทราวดี กมลเศษ
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2553
  2. นางสาวเกษแก้ว จันทร์แดง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นายธรรมรักษ์ พวงมาลัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางผกาวรรณ โพธิ์สว่าง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายไพศาล ผาละนัด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16222058