ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 2
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 121 หมู่ 5   ถนน ร่มเกล้า   แขวง คลองสองต้นนุ่น
   เขต ลาดกระบัง   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10520
โทรศัพท์: 0-2543-9521
โทรสาร: 0-2543-9522
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/com_lsr/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,521 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       เตชพัฒน์  พงษาปาน
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายธนา ยอดเกิด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2552
  2. ว่าที่ ร.ต.เตชพัฒน์ พงษาปาน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นายบุญโฮม สุขล้วน
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นายประวิทย์ พลสมัคร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5. นายพิเชฐ นับถือดี
 ภาษาต่างประเทศ 
  6. นางสาวสิรินทร์รัตน์ แก้วเปี้ย
 วิทยาศาสตร์ 
  7. นายสุรนารถ จันทร์รัตนาพงษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2554
  8. นางทิพพา ใจใหญ่
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319025