ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 2
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 54   ถนน วิภาวดีรังสิต   แขวง ดินแดง
   เขต ดินแดง   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์: 0-2277-3691, 0-2277-9110
โทรสาร: 0-2277-3691, 0-2276-6276
เว็บไซต์: http://www.surasak.ac.th
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ธีรยา  ภู่ชัย
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางสมทรง กระจ่างศาสตร์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
  2. นางเดือนนภา พรหมดิเรก
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นางธีรยา ภู่ชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางนงเยาว์ ชูสิมา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางพรรณกนก วงศ์วีรจิต
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  6. นางวาสนา วิถีสวัสดิ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  7. นายสมชาย ศรีผิว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นางสาวเอื้อมพร พลอยประดิษฐ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
  9. นายอนุชา หมีเงิน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  10. นายอรุณ คล้ายชัง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15982119