ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 1
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 1121   ถนน จรัญสนิทวงศ์ 46   แขวง บางพลัด
   เขต บางพลัด   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์: 0-2424-7702
โทรสาร: 0-2883-3650
เว็บไซต์: http://bmac.4t.com/index_th.html
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 959 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วิรัช  ศรีโกเศรษฐ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางพนอจิตร ศิริผล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2548
  3. นางรัตนา ศรีรุ่งนภาพร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางสาวอารีย์ ลี้อุดม
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2550
  5. นายสาโรช ศรีวัฒนบูรพา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางสาวสุมณรัตน์ เจริญสุข
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  7. นายอุดร เรือนติ๊บ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319212