ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)
สังกัด กทม.
เข้าปี 2551
 
ที่อยู่: เลขที่ 10 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 69   ถนน เพชรเกษม   แขวง หลักสอง
   เขต บางแค   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์: 0-2421-0166
โทรสาร: 0-2421-0166
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 1,668 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ทัศนีย์  วงศ์นรัตน์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางสาวทัศนีย์ วงศ์นรัตน์
 คณิตศาสตร์ 
  2. นางพรนิภา ลัยนันท์
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางสาวสร้อยเพ็ญ อุดมสิทธิชัย
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นางสาวสายฝน กิตติกุลอำไพ
 ภาษาไทย 
  5. นางสาวสุภัทรา สะเดา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางอ้อมเดือน ฉุยฉาย
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2553
  7. นางสาวเกียรติรัฐญา ถุงแก้ว
 อนุบาล 
  8. นายปรีชา หงษ์ทอง
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2554
  9. นายรชต ลาภอภิสิทธิกุล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319017