ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
สังกัด กทม.
เข้าปี 2551
 
ที่อยู่: เลขที่ 122   ถนน สุขุมวิท 103/1-2   แขวง บางนา
   เขต บางนา   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์: 0-2393-0709
โทรสาร: 0-2393-0709
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 1,082 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       นพดล  ฉลาดดี
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นายนพดล ฉลาดดี
 ภาษาไทย 
  2. นายประไพ เพ็ชรสูงเนิน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางสาวลักษณีย์ โคตรสีเขียว
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นางสาววัลลภา อยู่ศรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  5. นางสมพร สุวรรณกิจ
 ไม่ระบุ 
  6. นางสุนันทา อ้นประดิษฐ์
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2553
  7. นางสาวฐิติญาพร กางมัน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8. นางสาวรัชนีกร โคตรพัฒน์
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2554
  9. นางสาวกัลยา ล้านเที่ยง
 ภาษาต่างประเทศ 
  10. นางสาวภคกนก เศรษฐศักดา
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319041