ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
สังกัด ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 148 หมู่ 3   ถนน พุทธมณฑลสาย 1   แขวง คลองขวาง
   เขต ภาษีเจริญ   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์: 0-2865-2012-4
โทรสาร: 0-2865-2015
เว็บไซต์: http://www.spts.ac.th
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.4
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วินัย  ธาระมัต
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นายเกษมพันธ์ ปรีดากมลเลิศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นายชัชวาล โกมลประเสริฐ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นายทวีชัย เพ็ญรัศมีพูนสุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางธานี มาประสพ
 งานอนามัย 
  5. นายบุญมาก สำราญถิ่น
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นายประพาส บุญทรัพย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นางวาสนา โกมุทธนานันท์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  8. นายวินัย ธาระมัต
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15982268