ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > อำนาจเจริญ
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.อำนาจเจริญ เขต 29
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 5   ตำบล ชานุมาน
   อำเภอ ชานุมาน   จังหวัด อำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์ 37120
โทรศัพท์: 0-4546-6054
โทรสาร: 0-4546-6301
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,393 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       พิมโสภา  ฤทธิพรม
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นายเชิงชาญ ลุนชิตร
 ไม่ระบุ 
  2. นายนพพร สมศรี
 ศิลปะ 
  3. นางนุชรินทร์ วรโพธิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นายปกรณ์กิติ์ ปลายเนตร
 คณิตศาสตร์ 
  5. นางพิมโสภา ฤทธิพรม
 ภาษาไทย 
  6. นางมณีพร ชูฉัฏฐะ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  7. นายสมพล แตงมณี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นางสุพรรณี สุพล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  9. นางสุพัตรา ประครองพวก
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294125