ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > ขอนแก่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา
สังกัด สพม.
สพท.ขอนแก่น เขต 25
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 205 หมู่ 2   ถนน กลางเมือง   ตำบล กุดเค้า
   อำเภอ มัญจาคีรี   จังหวัด ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์ 40160
โทรศัพท์: 0-4328-9167
โทรสาร: 0-4328-9123
เว็บไซต์: http://www.mc.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       บัวหวาน  พิมพ์แสง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นางณิชารัตน์ ศิริพรรณ
 ไม่ระบุ 
  2. นางบัวหวาน พิมพ์แสง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นางพัชรา สิงห์หลง
 ไม่ระบุ 
  4. นางสาวรัชดาภรณ์ ชื่นชม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5. นางละเอียด สุรพล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  6. นางอรทัย แดนสิงห์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2555
  7. นายอุกฤษณ์ พลไธสงค์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294114