ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > ขอนแก่น
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
สังกัด สพป.
สพท.ขอนแก่น เขต 5
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 12   ถนน สุขาภิบาล 1   ตำบล วังเพิ่ม
   อำเภอ สีชมพู   จังหวัด ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์ 40220
โทรศัพท์: 0-4339-9074
โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://bwp.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ประภาพ  แพ่งศรีสาร
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นายชูชาติ แสนใส
 ไม่ระบุ 
  2. นายประภาพ แพ่งศรีสาร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3. นางวิรารัตน์ สิงห์สาทร
 ไม่ระบุ 
  4. นางศิริพร หาพันธ์
 ไม่ระบุ 
  5. นายสุขวัชร เทพปิน
 ไม่ระบุ 
  6. นางอนงค์ สิงห์ทุย
 ไม่ระบุ 
  7. นายเอนก คำยัง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  8. นางสาวเกษรา แรกชื่น
 อนุบาล 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294174