ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > มุกดาหาร
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.มุกดาหาร เขต 22
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 93 หมู่ 1   ถนน มุกดาหาร-กาฬสินธุ์   ตำบล คำชะอี
   อำเภอ คำชะอี   จังหวัด มุกดาหาร   รหัสไปรษณีย์ 49110
โทรศัพท์: 0-4263-5023
โทรสาร: 0-4263-5023
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/kumchaeepit/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 421 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ยอดชาย  อุปัญญ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นางมาลาศรี สะตะ
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นายยอดชาย อุปัญญ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. นายส่งเสริม เมืองฮาม
  
  4. นายสัมภาษณ์ อุปัญญ์
 คณิตศาสตร์ 
  5. นางสุดารัตน์ วังคะฮาต
 ภาษาไทย 
  6. นายสุรพรชัย สุวรรณไตรย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นางอรณี วังคะฮาก
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2555
  8. นายพิชญ์ สุวรรณไตรย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  9. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่ม
 ศิลปะ 
  10. นายอภินันท์ สุวรรณไตรย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15966295