ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สังกัด ราชภัฏ
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่:    ถนน กาญจนบุรี-ไทรโยค   ตำบล หนองบัว
   อำเภอ เมือง   จังหวัด กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 71000
โทรศัพท์: 0-3463-3051, 0-3463-3227-30
โทรสาร: 0-3463-3224
เว็บไซต์: http://www.kru.ac.th/index.php
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางสาวสุนิสา ละวรรณวงษ์
 ไม่ระบุ 
  2. นางสาวอมรพิมล พิทักษ์
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2549
  3. นางสาวมานิภา แสงหิรัญ
 ไม่ระบุ 
  4. นางอริยากัญญ์ สำเริง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
  5. นายธนาธิป บริสุทธิ์
 ไม่ระบุ 
  6. นายปรเมศร์ กลิ่นหอม
 จิตวิทยา 
  7. นางสาวภาวิณี อินนาค
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางสาวอรพรรณ รัตนวงศ์
 ไม่ระบุ 
  9. นายอรรถพล ยรรยงเสวี
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  10. นายธนชาต บริสุทธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294369